โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาแด่เยาวชนชายจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อบรรพชาสามเณร ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

วันที่ 25 มกราคม  2566

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาแด่เยาวชนชายจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อบรรพชาสามเณร ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มมร . - โรงเรียนหนองกุงแก้ว - โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย - โรงเรียนบ้านตำแย - โรงเรียนร่มเกล้า . 🙏🙏🙏 โดยคณะพระอาจารย์โรงเรียนสาธิต มมร และนักศึกษาค่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มมร วิทยาเขตอีสาน