รวบรวม 

ผลสอบบาลี ปี 2565

 

ชั้น  จำนวนผู้เข้าสอบ  จำนวนผู้สอบได้
ปธ. 1-2  44 
ปธ. 3 16
ปธ.4 10 
ปธ.5
ปธ.6
ปธ.7
ปธ.8
ปธ.9
รวม  77 
  • ทั้งหมด 
  • ผลการสอบบาลี
  • ผลการสอบนักธรรม
  • ผลงานทั่วไป
  • ผลงานทั่วไป
Image

ผลสอบบาลีปี 2564  

ผลสอบบาลีปี 2564

Image

ผลสอบบาลีปี 2563

ผลสอบบาลีปี 2563

Image

ผลสอบบาลีปี 2562

ผลสอบบาลีปี 2562

Image

ผลสอบบาลีปี 2561

ผลสอบบาลีปี 2561

Image

ผลสอบบาลีปี 2560

ผลสอบบาลีปี 2560

Image

ผลสอบบาลีปี 2559

ผลสอบบาลีปี 2559

Image

ผลสอบบาลีปี 2558

ผลสอบบาลีปี 2558

Image

ผลสอบบาลีปี 2557

ผลสอบบาลีปี 2557

Image

ผลสอบบาลีปี 2556

ผลสอบบาลีปี 2556

Image

ผลสอบบาลีปี 2555

ผลสอบบาลีปี 2555

Image

ผลสอบบาลีปี 2554

ผลสอบบาลีปี 2554

Image

ผลการสอบนักธรรมปี 2552-2563

ผลการสอบนักธรรมปี 2552-2563