โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โครงการบรรพชาพุทธศาสนทายาท ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน และ ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิต มมร. พิธีปลงผมนาค จำนวน ๓๕ นาค เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนสาธิต มมร. อ.ด่านซ้าย จ.เลย