..พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีวิชาการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีวิชาการ ...โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มมร เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทสามเณร บุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ และวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ... ...โครงการอบรมบาลีวิชาการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2565...