พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยปีนี้มีจำนวนพระภิกษุและสามเณรที่เข้าจำพรรษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

🪷🪷🪷 • พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยปีนี้มีจำนวนพระภิกษุและสามเณรที่เข้าจำพรรษา ดังนี้ - พระภิกษุ ๕ รูป - สามเณร ๙๖ รูป ...รวม ๑๐๑ รูป ...อธิษฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 🙏🙏🙏