กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนสาธิต มมร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนสาธิต มมร -แข่งขันคัดลายมือ -แข่งขันวาดภาพ -แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 😇😇😇