การประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอด่านซ้าย (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

การประชุมพระสังฆาธิการคณะสงฆ์อำเภอด่านซ้าย (ธรรมยุต) ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดตรีสวัสดิ์วนาราม ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย...