กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 78 ปี คุณโยมยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

♥️♥️♥️ กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 78 ปี คุณโยมยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์ ...ผู้ร่วมก่อตั้ง และถวายที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน อีกทั้งยังได้อุปถัมภ์สามเณรมาเข้าปีที่ 14 แล้ว... ...ในการนี้ พระภิกษุสามเณรทั้งหมด ขออำนวยอวยพรแด่คุณโยมยาย ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ได้ทำ จงปกปักรักษาคุณโยมยายให้มีแต่ความสุขความเจริญ เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ... 🙏🙏🙏