พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอฉัน รร.สาธิต มมร. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ. ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตอีสาน เป็นประธาน ให้โอวาท พร้อมด้วยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน ร่วมเดินทางมาให้โอวาทแก่สามเณรด้วย