พิธีบรรพชาสามเณร 30 รูป ด่านซ้าย เลย

วันที่ 22 เมษายน 2565

ฉันบวชเพื่อ แม่ฉัน นั้นเป็นสุข ฉันบวชเพื่อ ความทุกข์ พ่อนั้นหาย ฉันบวชเพื่อ อบรม บ่มใจกาย ฉันบวชเพื่อ มุ่งหมาย เป็นคนดี