พิธีมุทิตาจิต พระภิกษุสามเณร สำนักศาสนศึกษาวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง

พิธีมุทิตาจิต พระภิกษุสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร สำนักศาสนศึกษาวัดตรีสวัสดิ์วนาราม ผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔