งานทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อการศึกษา วัดตรีสวัสดิ์วนาราม

งานทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อการศึกษา วัดตรีสวัสดิ์วนาราม ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย . #โดยมี..... - คุณพรรัมภา ธิติโรจนะวัฒน์ (คุณจุ๊) - คุณชูชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ #เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ . #ยอดกฐิน จำนวน 1,529,443.85 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาท แปดสิบห้าสตางค์) . #ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และอำนาจบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงประสพแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงิน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติทุกประการเทอญ