คุณครูบลู แม่ชีเฟลม และแม่ชีริน ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

"....ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะวิทยากร...." นำโดยคุณครูบลู แม่ชีเฟลม และแม่ชีริน ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp แด่สามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และพี่เณรสตาฟ จำนวน 40 รูป วันที่ 22 ตุลาคม 2564 . ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ ทุกๆท่านที่มีส่วนในกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณพระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร. ท่านรองอธิการบดี มมร.อส. และรักษาการผู้อำนวยการ รร.สาธิต มมร. เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้มอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างดีเยี่ยมตลอดมา .