พิธีชัยมงคลคาถามุทิตา พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย ในการสอบไล่ได้ประโยค ป.ธ.๙

พิธีชัยมงคลคาถามุทิตา พระมหาอาจินต์ อริญฺชโย ในการสอบไล่ได้ประโยค ป.ธ.๙ โดยคณะพระอาจารย์และสามเณร วัดตรีสวัสดิ์วนาราม และ พิธีขอขมาครูบาอาจารย์ ก่อนสามเณรแยกย้ายกลับภูมิลำเนา ในช่วงปิดภาคการศึกษา